French Grammar


Des verbes irréguliers (troisième groupe) commençant par la lettre A

aller, s'en aller, abattre, s'abattre, absoudre, s'abstenir, abstraire, s'abstraire, accourir, accroître, s'accroître, accroire, accueillir, acquérir, s'acquérir, s'adire, adjoindre, s'adjoindre, admettre, advenir, apercevoir, s'apercevoir, apparoir, apparaître, appartenir, s'appartenir, appendre, apprendre, s'apprendre, ardre, assaillir, asseoir, s'asseoir, assavoir, astreindre, s'astreindre, atteindre, attendre, s'attendre, s'autodétruire, avenir, aveindre

2 comments

 • Les verbes irréguliers en français sont les verbes du troisième groupe ainsi que les verbes défectifs (qui ne se conjuguent pas sous toutes les formes).
 • Traduction en néerlandais

  aller : (avancer) gaan ; (fonctionner) functioneren ; (convenir à) passen (bij) ; (futur proche) zullen
  s'en aller : (partir) weggaan ; (disparaître) verdwijnen ; (futur proche) zullen
  abattre : (faire tomber) neerhalen ; (un arbre) omhakken ; (démolir) slopen ; (un avion) neerhalen ; (qqn avec une arme à feu) neerschieten, (animal blessé) afmaken ; (épuiser) uitputten ; (décourager) neerslachtig maken
  s'abattre : (tomber) neerstorten ; (+ sur) (se laisser tomber sur) neerdalen (op), neerstrijken (op) ; (se jeter sur) zich storten (op), zich werpen (op)
  absoudre : (iemand iets) vergeven ; (relig.) de zonden kwijtschelden aan (iemand)
  s'abstenir : (ne pas faire) afzien (van) ; (ne pas voter) zich onthouden (bij) ; (renoncer à) zich onthouden (van)
  abstraire : abstraheren
  s'abstraire (de) : zich losmaken (van)
  accourir : toesnellen, toeschieten
  accroître : doen groeien
  s'accroître : (aan)groeien
  accueillir : (recevoir) ontvangen ; (recevoir bien ou mal) een onthaal vinden
  acquérir : (obtenir) verkrijgen, verwerven ; (acheter) kopen
  s'acquérir : (obtenir pour soi) verkrijgen, verwerven ; (être obtenu) verkregen worden, verworven worden
  adjoindre : toevoegen (aan)
  s'adjoindre : zich laten bijstaan door
  admettre : (accepter de recevoir) toelaten ; (reconnaître) toegeven, erkennen ; (supposer) aannemen, veronderstellen ; (tolérer) dulden, toestaan
  advenir : gebeuren
  apercevoir : (remarquer) (op)merken ; (se rendre compte de) zich bewust zijn van
  s'apercevoir : (+ de) (remarquer) (iets) (be)merken ; (se voir soi-même) zichzelf zien ; (se voir mutuellement) elkaar zien ; (être aperçu) gezien worden ; (pouvoir être aperçu) gezien kunnen worden
  apparaître : (devenir visible) verschijnen, zichtbaar worden; (voir le jour) aan het licht komen; (sembler) lijken, voorkomen; (être clair) duidelijk worden, blijken
  appartenir : (être à) eigendom zijn (van), toebehoren (aan); (faire partie de) horen (bij), deel uitmaken (van)
  s'appartenir : (être libre) zijn eigen baas zijn
  apprendre : (dans toutes les acceptions) leren ; (étudier) leren, zich eigen maken ; (enseigner) leren, onderwijzen ; (être informé de) vernemen, horen ; (communiquer) meedelen
  s'apprendre : (s’étudier) geleerd worden
  assaillir : (attaquer) aanvallen, bestormen ; (harceler de) bestoken (met), lastigvallen (met)
  asseoir : (installer) (neer)zetten ; (établir) grondvesten, vestigen
  s'asseoir : (prendre place) gaan zitten
  astreindre : dwingen, verplichten
  s'astreindre : zich dwingen, zich verplichten
  atteindre : (parvenir avec effort à) (iets) bereieken, geraken (tot) ; (arriver à) bereiken ; (toucher) raken, treffen ; (blesser) raken, kwetsen
  attendre : (patienter) (af)wachten; (être enceinte) in verwachting zijn ; (être dans l’attente de) wachten op; (compter sur) verwachten, rekenen op
  s'attendre : (prévoir) (iets) verwachten, rekenen (op)

Please sign in to leave a comment.