French Grammar


Des verbes irréguliers (troisième groupe) commençant par la lettre E

s'ébattre, échoir, éclore, éconduire, écrire, s'écrire, élire, émettre, émouvoir, s'émouvoir, emboire, s'emboire, embatre, embattre, émoudre, empreindre, s'empreindre, enceindre, enclore, encourir, enduire, s'enduire, endormir, s'endormir, enfreindre, s'enfuir, enjoindre, s'enquérir, s'ensuivre, entendre, s'entendre, entrapercevoir, s'entrapercevoir, s'entre-détruire, s'entre-nuire, s'entre-soutenir, s'entrebattre, s'entredétruire, s'entremettre, s'entrenuire, entreprendre, entretenir, s'entretenir, entrevoir, s'entrevoir, entrouvrir, s'entrouvrir, épandre, s'épandre, s'éperdre, s'éprendre, épreindre, équivaloir, s'équivaloir, ester, éteindre, s'éteindre, étendre, s'étendre, étreindre, s'étreindre, exclure, s'exclure, extraire, s'extraire

3 comments

 • Les verbes irréguliers en français sont les verbes du troisième groupe ainsi que les verbes défectifs (qui ne se conjuguent pas sous toutes les formes).
 • Traduction en néerlandais

  s'ébattre : ravotten
  échoir : (+ à) (revenir à) ten deel vallen (aan) ; toevallen ; (arriver à échéance) vervallen
  éclore : (sortir (œuf, fleur)) opengaan, uitkomen; (naître) ontluiken
  éconduire : (refuser) afwijzen ; (refuser de recevoir) afschepen
  écrire : (copier ; orthographier ; rédiger) schrijven ; (être auteur) schrijven, schrijver zijn ; (noter) opschrijven
  s'écrire : (être écrit) geschreven worden ; (correspondre) elkaar schrijven
  élire : (ver)kiezen (tot)
  émettre : (exprimer) uiten, uitspreken ; (produire) voortbrengen ; (finance) uitgeven (des billets de banque), uitschrijven (un emprunt, un chèque); (technol.) uitzenden
  émouvoir : (troubler) ontroeren
  s'émouvoir : (se troubler de) ontroerd worden (door) ; (s’inquiéter de) zich opwinden (over), zich druk maken (over)
  empreindre : doordringen (van)
  s'empreindre (de) : doortrokken zijn (van)
  enceindre : omgeven
  enclore : omheinen
  encourir : over zichzelf afroepen, zich op de hals halen
  enduire : bestrijken
  endormir : (faire dormir) in slaap doen vallen (aussi au fig.) ; (rendre moins vif) verdoven ; (tromper) zand in de ogen strooien
  s'endormir : in slaap vallen
  enfreindre : schenden, overtreden
  s'enfuir : (+ de) (fuir de) (ont)vluchten (uit) ; (dsiparaître) voorbijgaan
  s'enquérir (de) : informeren (naar)
  s'ensuivre : volgen (uit, op)
  entendre : (ouïr) horen ; (écouter) luisteren naar ; (comprendre) begrijpen ; (vouloir dire) bedoelen ; (vouloir) (hebben) willen
  s'entendre : (se comprendre) elkaar begrijpen ; (s’accorder) het met elkaar kunnen vinden ; (être expert en) verstand hebben (van) ; (être compris) opgevat (kunnen) worden ; (être entendu) gehoord worden ; (être d’accord sur) het eens zijn (over)
 • Traduction en néerlandais

  entrapercevoir : nauwelijks zien
  s'entre-détruire : elkaar afmaken
  s'entremettre : bemiddelen
  entreprendre : (commencer) beginnen, ondernemen ; (essayer) proberen ; (tâcher de séduire) trachten te verleiden ; (aborder) aanspreken, aanklampen
  entretenir : (maintenir, nourrir) onderhouden ; (+de ) (parler de) onderhouden (over)
  s'entretenir : (converser avec) zich onderhouden (met)
  entrevoir : (apercevoir) vluchtig zien ; (pressentir) bespeuren
  entrouvrir : half openen, op een kier zetten
  s'entrouvrir : half opengaan, een klein stukje opengaan
  épandre : (du fumier ; des engrais) verspreiden ; (répandre) uitstorten (aussi au fig.)
  s'épandre : (se répandre) zich verspreiden
  s'éprendre : (tomber amoureux de) verliefd worden (op) ; (se passionner pour) zich sterk aangetrokken voelen (door)
  équivaloir : (égaler) gelijkwaardig zijn (aan) ; (revenir à) neerkomen (op)
  s'équivaloir : (se valoir) gelijkwaardig zijn
  éteindre : (un feu, une flamme) doven, (en soufflant) uitblazen, (un incendie) blussen ; (une lumière, un appareil) uitdoen ; (diminuer) verzwakken ; (jur.) tenietdoen, (une dette) delgen
  s'éteindre : (cesser de brûler) uitgaan, doven ; (cesser) stoppen ; (mourir) (uit)sterven
  étendre : (déployer) uitspreiden ; (étaler) uitsmeren, uitstrijken ; (accroître) uitbreiden ; (diluer) verdunnen, aanlengen ; (faire tomber) neerleggen; (coller (à un examen)) laten zakken
  s'étendre : (augmenter) zich uitbreiden ; (se coucher) gaan liggen ; (avoir une certaine étendue) zich uitstrekken ; (+ sur) (s’attarder sur) uitweiden (over)
  étreindre : (embrasser) omhelzen ; (tenir fermement) omvatten ; (oppresser) aangrijpen
  exclure : (personnes) uitsluiten (van), (écarter) verwijderen (uit) ; (choses) uitsluiten
  s'exclure : (+ de) (s’écarter de) zich plaatsen (buiten) ; (être incompatible) elkaar uitsluiten
  extraire : (tirer de) trekken (uit); (minerai) winnen (uit), (marbre, charbon) (op)delven ; (tirer d’un livre) uittrekken, (emprunter) ontlenen (aan) ; (chirurgie) verwijderen (uit), (dent) trekken ; (renseignements) ontlokken, (secret) ontfutselen ; (chim.) extraheren ; (math.) (wortel trekken (uit)
  s'extraire : (s’extirper) zich wurmen (uit)

Please sign in to leave a comment.