French Grammar


Des verbes irréguliers (troisième groupe) commençant par la lettre I

inclure, s'inclure, induire, inscrire, s'inscrire, instruire, s'instruire, interdire, s'interdire, interrompre, s'interrompre, intervenir, introduire, s'introduire, issir

2 comments

 • Les verbes irréguliers en français sont les verbes du troisième groupe ainsi que les verbes défectifs (qui ne se conjuguent pas sous toutes les formes).
 • Traduction en néerlandais :

  inclure : (insérer) insluiten, bijvoegen ; (impliquer) inhouden, impliceren
  induire : (inférer de) afleiden (uit) ; (phys.) induceren
  inscrire : (écrire) (enregistrer) inschrijven, (noter) opschrijven ; (graver) graveren ; (math.) inschrijven
  s'inscrire : (+ à) (inscrire son nom ; s’affilier à) zich opgeven (voor) ; ( + dans) (s’insérer dans) in de lijn liggen (van)
  instruire : (enseigner) onderwijzen aan ; (+ de) (informer de) inlichten (over) ; (éclairer) leren ; (jur.) in vooronderzoek nemen
  s'instruire : (apprendre) zich ontwikkelen ; (+ de, sur) (s’informer de) zich op de hoogte stellen (van)
  interdire : (proscrire) verbieden ; (empêcher) beletten ; (suspender qqn) schorsen
  s'interdire : zich (iets) ontzeggen
  interrompre : (couper qqn, qqch) onderbreken
  s'interrompre : (s’arrêter) stoppen met (+ inf. substantivé) ; (s’arrêter de parler) even ophouden met spreken ; (être coupé) onderbroken worden
  intervenir : (entrer en action ; s’immiscer dans) tussenbeide komen ; (être médiateur) bemisselen ; (parler) het woord voeren ; (participer financièrement) in de kosten bijdragen ; (avoir lieu) zich voordoen ; (se produire) tot stand komen ; (jouer un rôle) medebepalend zijn
  introduire : (faire entrer) binnenbrengen, (marchandises) invoeren ; (insérer) erin stoppen ; (abstr.) invoeren, doorvoeren ; (parrainer) introduceren
  s'introduire : (pénétrer) binnendringen ; (abstr.) ingevoerd worden

Please sign in to leave a comment.