French Grammar


Des verbes irréguliers (troisième groupe) commençant par la lettre R

raire, rire, se rire, rabattre, se rabattre, racabouillir, ramentevoir, se ramentevoir, rapprendre, rasseoir, se rasseoir, rassir, se rassir, ravoir, recevoir, se recevoir, réadmettre, réapparaître , réapprendre, rebattre, recuire, reclure, recoudre, se recoudre, recomparaître, reconduire, reconnaître, se reconnaître, reconquérir, reconstruire, recourir, recouvrir, se recouvrir, récrire, recroître, recueillir, se recueillir, redevoir, redire, réduire, se réduire, redécouvrir, redéfaire, redescendre, redevenir, redissoudre, se redissoudre, réécrire, réélire, réentendre, refaire, se refaire, refendre, refondre, refoutre, refuir, réinscrire, se réinscrire, réintroduire, rejoindre, se rejoindre, relire, se relire, reluire, remettre, se remettre, remordre, remoudre, renaître, rendre, se rendre, rendormir, se rendormir, rentraire, rentrouvrir, repaître, se repaître, répandre, se répandre, reparaître, repartir, repeindre, se repentir, rependre, reperdre, repleuvoir, répondre, se répondre, reprendre, se reprendre, reproduire, se reproduire, requérir, résoudre, se résoudre, ressentir, se ressentir, resservir, se resservir, ressortir, se ressouvenir, restreindre, se restreindre, retenir, se retenir, reteindre, retendre, retondre, retordre, retraire, retraduire, retranscrire, retransmettre, retreindre, rétreindre, revenir, s'en revenir, revivre, revoir, se revoir, revouloir, revaloir, revendre, se revendre, revêtir, se revêtir, rompre, se rompre, rouvrir, se rouvrir

5 comments

 • Les verbes irréguliers en français sont les verbes du troisième groupe ainsi que les verbes défectifs (qui ne se conjuguent pas sous toutes les formes).
 • Traductioin en néerlandais :

  rire : (s’esclaffer) lachen ; (s’amuser) zich vermaken ; (plaisanter) grapjes maken ; (+ de) (se moquer de) spotten ; (avoir un aspect joyeux) er vrolijk uitzien
  se rire : (se jouer de) lachen
  rabattre : (diminuer) verminderen, korten (un prix) ; (bot.) knotten, aftoppen ; (mettre à plat) neerslaan
  se rabattre : (+ sur) (accepter faute de mieux) zijn toevlucht nemen (tot) ; (changer de direction) invoegen ; (être replié) ingeklapt (kunnen) worden
  rapprendre : opnieuw leren
  rasseoir : weer neerzetten
  se rasseoir : weer gaan zitten
  ravoir : (récupérer) terugkrijgen ; (nettoyer) weer schoon krijgen
  recevoir : (avoir de la visite) (bezoek) ontvanen ; (consulter) spreekuur houden ; (obtenir ; être l’objet de ; attraper) krijgen ; (accueillir) ontvangen
  se recevoir : (aller l’un chez l’autre) bij elkaar op bezoek gaan ; (après un saut) neerkomen
  réapparaître : weer schijnen
  recuire : (à l’eau) opnieuw koken ; (avec une matière grasse) opbakken ; (technol.) ontlaten
  recoudre : weer aannaaien
  reconduire : (raccompagner) terugbrengen ; (jur.) verlengen ; (une politique) voortzetten
  reconnaître : (identifier) herkennen ; (admettre, concéder) erkennen ; (effectuer une reconnaissance de) verkennen
  se reconnaître : (s’identifier) zich herkennen ; (s’identifier l’un l’autre) elkaar herkennen ; (+ à) (être reconnaissable à) herkend worden (aan) ; (se retrouver) zich oriënterren
  reconquérir : (reprendre par une conquête) heroveren ; (reprendre) herwinnen
  reconstruire : (rebâtir) weer opbouwen ; (refaire) opnieuw tot stand brengen ; (reconstituer) reconstrueren
  recourir : (+ à) (faire appel à) zijn toevlucht nemen (tot), zich wenden (tot) ; (courir de nouveau) weer lopen ; (refaire uen course) weer lopen
  recouvrir : (couvrir de nouveau) weer bedekken ; (couvrir entièrement) bedekken ; (fig.) (cacher) verbergen ; (renfermer) omvatten
  se recouvrir : (se chevaucher) over elkaar liggen ; (se couvrir de nouveau) bedekt worden
  récrire : (écrire autrement) herschrijven ; (écrire une nouvelle lettre) weer schrijven
  recueillir : (récolter) verzamelen ; (offrir un reguge à) opnemen ; (hériter) erven
  se recueillir : (méditer) mediteren ; (relig.) in stilte bidden
  redire : aanmerkingen maken ; (dire plusieurs fois) weer zeggen ; (répéter ce qu’un autre a dit) navertellen
  réduire : (diminuer) verminderen, reduceren (aussi chim.) ; (contraindre à) brengen (tot) ; (sousmettre) onderwerpen ; (ramener à, transformer en) terugbrengen (tot) ; (limiter à) beperken (tot) ; (cuis.) inkoken ; (méd.) zetten ; (miniaturiser) verkleinen
  se réduire : (se limiter à) zich beperken (tot) ; (se transformer en) veranderen (in) ; restreindre ses dépenses) zich beperken
  redécouvrir : opnieuw ontdekken
 • Traductioin en néerlandais :

  redescendre : (retourner du haut vers le bas) weer naar beneden komen ; (descendre après avoir monté) weer afgaan ; (déplacer de haut en bas) weer naar beneden brengen
  redevenir : weer worden
  réélire : herkiezen
  réentendre : nog eens horen
  refaire : (faire de nouveau, autrement) opnieuw maken, doen ; (réparer) herstellen ; (duper) pakken
  se refaire : (regagner ce qu’on a perdu) het verlorene terugwinnen ; (changer) (zichzelf) veranderen
  refondre : (un métal) opnieuw smelten ; (des monnaies) omsmelten ; (une texte) omwerken
  réinscrire : weer inschrijven
  réintroduire : (faire revivre) weer invoeren ; (faire pénétrer à nouveau) weer inbrengen
  rejoindre : (se rejoindre à) zich voegen bij ; (ressembler à) verwant zijn met, aansluiten bij ; (attraper) inhalen
  se rejoindre : (se retrouver) elkaar (weer) ontmoeten, samenkomen
  relire : herlezen
  se relire : doorlezen wat men geschreven heeft
  reluire : blinken, glanzen
  remettre : (mettre à nouveau) weer op zijn plaats zetten ; (donner à) overhandigen (aan) ; (ajourner) uitstellen ; (absoudre) kwijtschelden ; (revêtir à nouveau) weer aandoen, (chapeau) weer opzetten ; (recommencer) overdoen ; (reconnaître qqn) herkennen, thuisbrengen ; (Belg.f.) (vormir) overgeven, uitkotsen
  se remettre : (se mettre à nouveau en position assise) weer gaan zitten ; (recommencer à) weet beginnen (met) ; (+ de) (se rétablir) herstellen (van) ; (se rappeler) zich herinneren
  remoudre : overmalen, opnieuw malen
  renaître : (revivre) opleven ; (naître à nouveau) herboren worden
  rendre : (rapporter) een opbrengst leveren ; (avoir de l’effet) effect hebben ; (restituer à) teruggeven (aan) ; (donner à) geven (aan), verlenen (aan) ; (adj.) (faire devenir) maken ; (livrer à) overgeven (aan) ; (exprimer) weergeven, uitdrukken ; (rapporter) opbrengen ; (vormir) overgeven, braken
  se rendre : (+ à) (capituler) zich overgeven (aan), capituleren (voor) ; (+ à) (aller à) gaan (naar), zich begeven (naar) ; (+ adj.) (se faire) zich maken
  rendormir : weer in slaap brengen
  se rendormir : weer in slaap vallen
  se repaître : (animaux) eten ; (+ de) (fig.) zich verlustigen (in)
  répandre : (verser) storten, morsen ; (émettre) verbreiden ; (prodisuer) verspreiden ;
  se répandre : (envahir) zich vespreiden ; (se propager) de ronde doen ; (avoir une vie mondaine) veel onder de mensen komen
  reparaître : weer verschijnen
  repartir : (rédémarrer) weer vertrekken, weer beginnen ; (s’en retourner) weer teruggaan
  repeindre : overschilderen
  se repentir : (avoir des remords) berouw hebben over ; (regretter) spijt hebben (van)
 • Traductioin en néerlandais :

  répondre : (donner une réponse) antwoorden ; (coorespondre à) beantwoorden (aan) ; (+ de, pour) (se porter garant) instaan (voor) ; (biol., technol.) reageren ; (répliquer) (be)antwoorden
  se répondre : (correspondre à) symmetrisch zijn ; (se donner la réplique) elkaar antwoord geven
  reprendre : (recommencer) opnieuw beginnen ; (retrouver sa vigueur) opnieuw groeien (plantes), herstellen (maladie) ; (prendre à nouveau) weer nemen ; (recommencer) opnieuw beginnen ; (retoucher) repareren ; (prendre à son compte) overnemen ; (blâmer) berispen ; (mentionner) vermelden, opnemen ; (f.B.) (d’un commerce) overnemen
  se reprendre : (se ressaisir) zich herstellen ; (+ à) (se remettre à) opnieuw beginnen (te)
  reproduire : (biol.) (weer) voortbrengen ; (représenter) weergeven ; (copier) reproduceren
  se reproduire : (engendrer) zich voortplanten ; (se répéter) zich herhalen, weer voorkomen
  requérir : (jur.) z’n requisitoir houden ; (demander) verlangen, verzoeken ; (exiger) vergen, (op)eisen (aussi jur.)
  résoudre : (donner la solution de) oplossen ; (+ de) (décider de) besluiten (te) ; (+ à) (convancre de) overhalen (te, tot) ; (phys.) oplossen ; (jur.) ontbinden
  se résoudre : (+ à) (se décider à) besluiten (te) ; (disparaître) verdwijnen, zich oplossen ; (+ en) (se changer en) veranderen (in) ; (+ à, dans) (revenir à) neerkomen (op)
  ressentir : (éprouver) (ge)voelen, koesteren
  se ressentir : (subir l’influence de) de (nadelige) gevolgen ondervinden (van) ; (continuer à sentir l’effet de) de sporen vertonen (van)
  resservir : (être encore utilisable) weer dienstdoen, weer van nut zijn ; (servir de nouveau) weer opdienen; (fig.) weer voor de voeten werpen
  se resservir (de) : (se servir de nouveau) weer gebruik maken (van)
  ressortir : (+ à) ressorteren (onder), vallen (onder) ; (sortir à nouveau) weer uitgaan, weer naar buiten gaan ; (paraître nettement) duidelijk uitkomen, opvallen ; (+ de) (découler de) voortvloeien (uit)
  restreindre : beperken
  se restreindre : zich beperken
  retenir : (ne pas lâcher) tegenhouden, vasthouden ; (maîtriser) inhouden, onderdrukken ; (garder à l’esprit) onthouden ; (maintenir en place) op zijn plaats houden, samenhouden ; (réserver) reserveren, bespreken ; (déduire) inhouden
  se retenir : (s’accrocher) zich vasthouden ; (se maîtriser) zich inhouden ; (des besoins naturels) het ophouden ; (être retenu) onthouden worden
 • Traductioin en néerlandais :

  retordre : ( tordre de nouveau) weer uitwringen ; (assembler par torsion) twijnen
  retraduire : opnieuw vertalen
  retranscrire : overschrijven
  retransmettre : (une nouvelle) overbrengen ; (diffuser de nouveau) opnieuw uitzenden, herhalen ; (diffuser sur un autre réseau) doorzenden
  revenir : (rentrer, retourner) terugkomen ; (+ à) (reprendre) terugkomen (tot) ; (+ à) (se présenter à l’esprit) te binnen schieten ; (+ à) (échoir à) toekomen (aan) ; (+ à) (plaire à) bevallen ; (+ à) (équivaloir à) neerkomen ; (+ à) (coûter) kosten ; (+ de) (sortir d’un état, d’une erreur, etc.) terugkomen (van) ; (+ sur) (examiner à nouveau) terugkomen (op) ; (+ sur) (annuler) terugkomen (van)
  s'en revenir : (rentrer) terugkomen
  revivre : (vivre de nouveau) herleven, weer opleven ; (ressentir de nouveau) nogmaals beleven, opnieuw doormaken
  revoir : (voir de nouveau) weerzien, terugzien ; (examiner de nouveau) herzien (aussi jur.) ; (repasser) herhalen, nakijken ; (révivre en esprit) in gedachten opnieuw beleven ; (retourner dans) terugkeren naar
  se revoir : (se retrouver) elkaar, zichzelf terugzien
  revouloir : nog meer willen
  revaloir : (sens positif) terugdoen; (sens négatif) betaald zetten
  revendre : (weer) verkopen, doorverkopen
  se revendre : (weer) verkocht worden
  revêtir : (recouvrir) bekleden (met), bedekken (met) ; (+ de) (investir de) bekleden (met) ; (mettre un vêtement) aantrekken ; (munir de) voorzien (van)
  se revêtir : (s’habiller de) (iets) aantrekken ; (se charger de) (iets) op zich nemen
  rompre : (casser) breken ; (milit.) de gelederen verbreken ; (briser) breken, (entretien) afbreken; (fiançailles) verbreken ; (enfoncer) doorbreken ; (+ à) (entraîner à) gewennen (aan)
  se rompre : (se briser) breken
  rouvrir : (être ouvert de nouveau) weer geopend worden ; (ouvrir de nouveau) weer openen
  se rouvrir : (s’ouvrir de nouveau) weer opengaan

Please sign in to leave a comment.