English Grammar


học nữa học mãi

không biết có được nói tiếng Việt trong diễn đà n không nhi? Mình tự học tiếng anh 2 năm qua bằng việc nghe đĩa rất nhiều, nghe suốt ngà y cả lúc nấu cơm...với niềm tin là học tiêng anh như trẻ em học nói vậy mà khi xem đường lên đỉnh olympia vẫn pó tay trước may câu hỏi tiếng anh. hhix, co kinh nghiêm nà o không nhi?

7 comments

 • Việc nghe tiếng anh của baÌ£n nhÆ° vậy rất tốt nhÆ°ng nên tập trung nghe kĩ hÆ¡n vaÌ€ phải trau dồi tÆ°Ì€ vÆ°Ì£ng. BaÌ£n ko cần phải hiểu hết các tÆ°Ì€ trong câu nói maÌ€ chỉ cần hiểu keywords thôi cũng Ä‘ủ để trả lÆ¡Ì€i câu hỏi rồi. Hy voÌ£ng baÌ£n hoÌ£c tốt ^^
 • Is this english language ?
 • Please: In English vietnamese friends!
 • mình cũng vậy, chưa tìm dc bí kíp
 • i don't like you. You should listen english everyday, everywhere but you need to know what is neccessery for you.it's mean that,particular subjects, key words, circumstance, etc...
  Congratulation!
 • Try and try. can i talk English with you?
 • From forestine:
  Is this english language ?

   


  No, it is Vietnamese

Please sign in to leave a comment.