English Grammar


học nữa học mãi

không biết có được nói tiếng Việt trong diễn đà n không nhi? Mình tự học tiếng anh 2 năm qua bằng việc nghe đĩa rất nhiều, nghe suốt ngà y cả lúc nấu cơm...với niềm tin là học tiêng anh như trẻ em học nói vậy mà khi xem đường lên đỉnh olympia vẫn pó tay trước may câu hỏi tiếng anh. hhix, co kinh nghiêm nà o không nhi?

7 comments

 • Try and try. can i talk English with you?
 • không biết có được nói tiếng Việt trong diá»…n Ä‘Ã n không nhi? Mình tá»± học tiếng anh 2 năm qua bằng việc nghe Ä‘Ä©a rất nhiều, nghe suốt ngà y cả lúc nấu cÆ¡m...vá»›i niềm tin là học tiêng anh nhÆ° trẻ em học nói vậy mà khi xem đường lên đỉnh olympia vẫn pó tay trÆ°á»›c may câu hỏi tiếng anh. hhix, co kinh nghiêm nà o không nhi?
 • i don't like you. You should listen english everyday, everywhere but you need to know what is neccessery for you.it's mean that,particular subjects, key words, circumstance, etc...
  Congratulation!
 • Please: In English vietnamese friends!
 • mình cũng vậy, chưa tìm dc bí kíp
 • Is this english language ?
 • From forestine:
  Is this english language ?

   


  No, it is Vietnamese

Please sign in to leave a comment.